Zásady zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tato politika zpracování osobních údajů je sestavena v souladu s požadavky federálního zákona ze dne 27.07.2006 č. 152-FZ „O osobních údajích“ (dále jen „Zákon o osobních údajích“) a stanovuje způsob zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které provádí Serhiy Venhryn (dále jen „Operátor“).

1.1. Operátor si klade za nejdůležitější cíl a podmínku provádění své činnosti dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na nedotknutelnost soukromí, osobní a rodinné tajemství.

1.2. Tato politika Operátora týkající se zpracování osobních údajů (dále jen „ochrana osobních údajů“) se vztahuje na veškeré informace, které Operátor může získat o návštěvnících webové stránky httpsː//www.serzakmarketak.cz.

2. Základní pojmy používané v ochraně osobních údajů

2.1. Automatizované zpracování osobních údajů – zpracování osobních údajů pomocí prostředků výpočetní techniky.

2.2. Blokování osobních údajů – dočasné pozastavení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nutné k upřesnění osobních údajů).

2.3. Webová stránka – soubor grafických a informačních materiálů, stejně jako programů pro počítače a databází, které zajistí jejich dostupnost na internetu pod síťovou adresou httpsː//www.serzakmarketak.cz.

2.4. Informační systém osobních údajů – soubor osobních údajů obsažených v databázích a zajišťujících jejich zpracování informačními technologiemi a technickými prostředky.

2.5. Znehodnocení osobních údajů – akce, po nichž není možné bez použití dalších informací určit, komu patří osobní údaje konkrétnímu uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů.

3. Základní práva a povinnosti operátora

3.1. Operátor má právo: – získat od subjektu osobních údajů pravdivé informace a/nebo dokumenty obsahující osobní údaje; – v případě odvolání souhlasu subjektem osobních údajů se zpracováním osobních údajů, stejně jako podání žádosti o ukončení zpracování osobních údajů, může Operátor pokračovat ve zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu osobních údajů v případě existence důvodů uvedených v Zákoně o osobních údajích; – samostatně určit rozsah a seznam opatření, která jsou nutná a dostatečná k zajištění plnění povinností stanovených Zákonem o osobních údajích a přijatými normativními právními akty v souladu s ním, pokud není stanoveno jinak Zákonem o osobních údajích nebo jinými federálními zákony.

3.2. Operátor je povinen: – poskytnout subjektu osobních údajů na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů; – reagovat na žádosti a dotazy subjektů osobních údajů a jejich zákonných zástupců v souladu s požadavky Zákona o osobních údajích;

Zásady zpracování osobních údajů

1. Obecná ustanovení

Tato politika zpracování osobních údajů je sestavena v souladu s požadavky federálního zákona ze dne 27.07.2006 č. 152-FZ „O osobních údajích“ (dále jen „Zákon o osobních údajích“) a stanovuje způsob zpracování osobních údajů a opatření k zajištění bezpečnosti osobních údajů, které provádí Serhiy Venhryn (dále jen „Operátor“).

1.1. Operátor si klade za nejdůležitější cíl a podmínku provádění své činnosti dodržování práv a svobod člověka a občana při zpracování jeho osobních údajů, včetně ochrany práv na nedotknutelnost soukromí, osobní a rodinné tajemství.

1.2. Tato politika Operátora týkající se zpracování osobních údajů (dále jen „ochrana osobních údajů“) se vztahuje na veškeré informace, které Operátor může získat o návštěvnících webové stránky httpsː//www.serzakmarketak.cz.

2. Základní pojmy používané v ochraně osobních údajů

2.1. Automatizované zpracování osobních údajů – zpracování osobních údajů pomocí prostředků výpočetní techniky.

2.2. Blokování osobních údajů – dočasné pozastavení zpracování osobních údajů (s výjimkou případů, kdy je zpracování nutné k upřesnění osobních údajů).

2.3. Webová stránka – soubor grafických a informačních materiálů, stejně jako programů pro počítače a databází, které zajistí jejich dostupnost na internetu pod síťovou adresou httpsː//www.serzakmarketak.cz.

2.4. Informační systém osobních údajů – soubor osobních údajů obsažených v databázích a zajišťujících jejich zpracování informačními technologiemi a technickými prostředky.

2.5. Znehodnocení osobních údajů – akce, po nichž není možné bez použití dalších informací určit, komu patří osobní údaje konkrétnímu uživateli nebo jinému subjektu osobních údajů.

3. Základní práva a povinnosti operátora

3.1. Operátor má právo: – získat od subjektu osobních údajů pravdivé informace a/nebo dokumenty obsahující osobní údaje; – v případě odvolání souhlasu subjektem osobních údajů se zpracováním osobních údajů, stejně jako podání žádosti o ukončení zpracování osobních údajů, může Operátor pokračovat ve zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu osobních údajů v případě existence důvodů uvedených v Zákoně o osobních údajích; – samostatně určit rozsah a seznam opatření, která jsou nutná a dostatečná k zajištění plnění povinností stanovených Zákonem o osobních údajích a přijatými normativními právními akty v souladu s ním, pokud není stanoveno jinak Zákonem o osobních údajích nebo jinými federálními zákony.

3.2. Operátor je povinen: – poskytnout subjektu osobních údajů na jeho žádost informace týkající se zpracování jeho osobních údajů; – reagovat na žádosti a dotazy subjektů osobních údajů a jejich zákonných zástupců v souladu s požadavky Zákona o osobních údajích;